Toepasselijkheid van algemene voorwaarden

Auteur:T.H.M. van Wechem

  • Nederlands
  • 252 pagina’s
  • Kluwer
  • november 2007
  • Samenvatting

    Het onderwerp algemene voorwaarden is in beweging en kent vele facetten. In dit boek wordt een van die facetten nader belicht, te weten de toepasselijkheid. Dit boek beoogt onder meer inzichtelijk te maken volgens welke wettelijke en/of verdragsrechtelijke regels moet worden vastgesteld of algemene voorwaarden op nationale overeenkomsten of op internationale koopovereenkomsten van toepassing zijn. Het betreft een onderzoek naar gevallen waar een van de partijen algemene voorwaarden gebruikt, maar ook die waar beide partijen hun algemene voorwaarden van toepassing verklaren. Aandacht wordt besteed aan situaties waar beide partijen in Nederland zijn gevestigd, maar ook aan de gevallen waar een van de partijen haar vestiging in het buitenland heeft. Aan de hand van een analyse van rechtspraak wordt gekeken of theorie en praktijk op elkaar aansluiten en met elkaar in overeenstemming zijn. Het boek heeft een wetenschappelijke grondslag doordat het zich richt op de betekenis van verklaringen en gedragingen van partijen bij een overeenkomst in het licht van de aanvaarding van de gelding van algemene voorwaarden, maar het kan ook in de praktijk een nuttige functie vervullen doordat een groot aantal rechterlijke uitspraken is onderzocht. Een aanzienlijk deel van het boek bestrijkt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden op internationale transacties. Hierbij wordt ruime aandacht besteed aan de diverse internationale verdragen en verordeningen, maar ook – en dan in het bijzonder – aan de betekenis die aan rechts- en forumkeuzeclausules in algemene voorwaarden moet worden toegekend bij toepasselijkheidsvragen. Doelstelling van het boek is de diverse facetten ter zake van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden met elkaar in verbinding te brengen en deze weerbarstige materie meer inzichtelijk te maken.