Toegepaste Wiskunde Voor Het Hoger Beroepsonderwijs

Toegepaste Wiskunde Voor Het Hoger Beroepsonderwijs


Auteur:J.H. Blankespoor

  • Nederlands
  • 339 pagina’s
  • Hb Uitgevers
  • september 2005
  • Samenvatting

    De delen 1, 2 en 3 van de serie Toegepaste Wiskunde zijn vergaande bewerkingen van de delen A, B en C van de gelijknamige serie. Bij deze nieuwe serie is een apart deel ontwikkeld onder de titel “Inleiding” , dat bedoeld is om de aansluiting van MBO en HAVO naar het hoger technisch onderwijs te verbeterenDe volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:- De student leert en oefent de elementaire vaardigheden van wiskunde, benodigd voor het hoger technisch onderwijs- De student verdiept deze kennis en ontwikkeld zo het wiskundig inzicht- De student past de wiskundige vaardigheden zoveel mogelijk toe in praktische situaties; de nadruk ligt op het leren denken in termen van modelvorming- De student leert computeralgebra (Maple) toe te passen, met voldoende kennis van de achterliggende wiskundige concepten- De student leert zich de gewenste studievaardigheden zoveel mogenlijk eigen te maken door zelfstudie.Het boek leent zich voor zelfstudie en voor klassikale behandeling. Achterin het boek is een beknopte Maple-handleiding opgenomen