Toegepaste wiskunde / 2

Toegepaste wiskunde / 2


Auteur:J.H. Blankespoor

  • Nederlands
  • 371 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • januari 2011
  • Samenvatting

    Toegepaste Wiskunde voor het hoger beroepsonderwijs. Deel 2 druk 4, herzien januari 2011Dit deel is vooral bedoeld voor het wiskundeonderwijs na de propedeuse. Het boek bevat veel voorbeelden aan de hand waarvan de student de theorie leert toepassen in een veelal techniekgerelateerde context. Ook is er veel aandacht voor de relatie tussen theoretische concepten en het werken op de computer, zodat studenten echt weten wat ze doen. OpbouwDe uitgave bevat de hoofdstukken Vectorrekening, Matrixrekening en lineaire algebra, Rijen en reeksen, Complexe getallen, Functies van twee of meer variabelen, Meervoudige integralen en Differentiaalvergelijkingen. Elk hoofdstuk bevat een aantal Maple-voorbeelden en –vraagstukken en wordt afgesloten met diverse herhalingsoefeningen en een samenvatting. Op de website www.thiememeulenhoff.nl is aanvullend studiemateriaal beschikbaar.DoelgroepHet boek is geschikt voor de postpropedeusefase van alle technische ho-opleidingen maar met name bestemd voor de studierichtingen Elektrotechniek, Informatica en Werktuigbouwkunde.