Toegepaste statistiek / inductieve technieken

Toegepaste statistiek / inductieve technieken


Auteur:Arie Van Peet

  • Nederlands
  • 368 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juli 2012
  • Samenvatting

    De serie Toegepaste Statistiek bestaat uit de delen Beschrijvende Technieken en Inductieve Technieken en is bedoeld als leergang statistiek voor studenten in de sociale wetenschappen. Het uitgangspunt van dit boek is dat je meer geinteresseerd bent in de toepassing van statistiek dan in formele afleidingen op grond van aannamen. Omdat in sociaalwetenschappelijk onderzoek vanzelfsprekend statistische programma’s als SPSS gebruikt worden is het belangrijker om computeruitvoer goed te kunnen lezen dan om zelf ‘alles’ te kunnen berekenen. Bij het behandelen van statistische technieken staan dan ook het begrijpen van de voorwaarden, de keuze van de meest geschikte techniek en een correcte interpretatie centraal.Bij deze uitgave zit de Campuz Creditcard met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot het online boek.Inductieve Technieken neemt de statistische toetsings- en schattingsprocedures onder de loep. Bij elke toets worden behandeld: toetsingssituatie, voorwaarden, hypothesen, toetsingsgrootheid, beslissingsregel, betrouwbaarheidsinterval, voorbeeld en SPSS. Na een inleidend hoofdstuk over sociaal-wetenschappelijk onderzoek komen de volgende onderwerpen aan de orde: steekproef & populatie, inleiding toetsende statistiek, betrouwbaarheidsintervallen, parametrische toetsen voor een en voor twee populaties, power van statistische toetsen, non-parametrische toetsen, bootstrap technieken, permutatietoets, variantie-analyse, Multipele regressie-analyse, Inleiding Multivariate Analyse.In deze derde herziene editie is het werkboek geintegreerd in het leerboek en zijn de voorbeelden geactualiseerd. De bijbehorende website bevat veel aanvullend materiaal.