Toegepaste Mechanica / Basisboek

Auteur:J.W. Welleman

  • Nederlands
  • 546 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • september 2002
  • Samenvatting

    Het Basisboek Toegepaste Mechanica behandelt de ‘leer van het evenwicht’, oftewel de statica. Deze hoofdprobleemstelling uit de constructieleer reikt de lezer een van de basisgereedschappen aan voor het ontwerpen en construeren van bouwkundige en/of civieltechnische constructies. De inhoud heeft een modulaire opbouw en is daardoor flexibel in het gebruik. Er wordt zo veel mogelijk gewerkt met Systematisch Probleem Aanpak (SPA). Elke module eindigt met een toets, waarmee de opgedane kennis getoetst kan worden.De vragen en antwoorden kunt u downloaden in .pdf van www.hbobouwkunde.nl.