Tienermoeders

Tienermoeders


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • SWP
  • april 2011
  • Samenvatting

    Tienermoeders: jaarlijks komen er in Nederland zo’n 5000 bij. Hoewel dat cijfer in vergelijking met andere landen laag is, is het interessant te bezien wat de oorzaken en effecten van tienermoederschap zijn: voor de ouder, het kind en de samenleving. In deze uitgave worden feiten, inzichten en werkmethoden gebundeld. Niet alleen de Nederlandse situatie wordt beschouwd, maar ook de Antilliaanse, Engelse en Amerikaanse ontwikkelingen komen nadrukkelijk aan de orde. Naast wetenschappers en hulpverleners komen uiteraard ook de opvattingen van jonge moeders zelf aan bod. Tienermoeders is bestemd voor medewerkers in algemene en specifieke hulpverleningsinstellingen (waaronder FIOM, Asielzoekerscentra, kinderbescherming), sociale diensten, cultureel werk e.d.