Boekbeschrijvingen

Thought leadership

Thought leadership


Auteur:Mignon van Halderen

  • Nederlands
  • Adfo Groep
  • juni 2013
  • Samenvatting

    Veel bedrijven willen tegenwoordig een thoughtleadershippositie opbouwen. Het is vaak echter niet duidelijk wat thought leadership precies inhoudt, laat staan hoe bedrijven er vorm aan geven. Centraal in ‘thought leadership’ is het uitdragen van een novel point of view waarmee de organisatie haar medewerkers en stakeholders op een vernieuwende manier naar relevante thema’s in de industrie of maatschappij laat kijken. Door het novel point of view te vertalen naar concrete ideeen en oplossingen creert het bedrijf waarde voor medewerkers, klanten en andere stakeholders.Hoe komen bedrijven tot een novel point of view? Hoe vertalen ze dit in hun gedrag en communicatie? Hoe delen ze hun kennis en expertise rondom dit point of view? Wat zijn concrete uitkomsten van thoughtleadershipstrategieen?Dit zijn vragen die worden beantwoord in dit boek. De auteurs doen dit aan de hand van het Thought Leadership FrameworkTM dat zij uitleggen met behulp van praktijkvoorbeelden van vijf verschillende bedrijven.Dit boek is voor directeuren, managers, consultants en studenten die op het punt staan een thoughtleadershippositie te creeren en een strategisch denkkader kunnen gebruiken om hier op een systematische manier vorm aan te geven.

    Exit mobile version