Therapieboek Stotteren / Volwassenen

Therapieboek Stotteren / Volwassenen


Auteur:J. Turnbull

  • Nederlands
  • 161 pagina’s
  • Pearson Assessment and Information
  • juni 2005
  • Samenvatting

    Het Therapieboek Stotteren volwassenen is de Nederlandse vertaling en bewerking van ‘TheDysfluency Resource Book’.In dit praktische therapieboek worden technieken en strategieen beschreven die kunnenworden gebruikt in de therapie voor stotterende volwassenen.De auteurs zijn beide ervaren stottertherapeuten, die tevens bij- en nascholing verzorgenvoor logopedisten en stottertherapeuten. Zij constateerden dat veel vragen vanuit het werkveldsteeds neerkomen op eenzelfde probleem, namelijk dat men een handleiding mist metconcrete beschrijvingen van oefeningen en technieken. Met dit boek proberen zij in dezeleemte te voorzien en een antwoord te geven op de vraag: Hoe behandel je volwassen stotteraarsen wat kun je allemaal doen?Door toelichting en verantwoording vanuit de literatuur, wordt de (toekomstige)therapeut bovendien geholpen bij het kiezen van de juiste techniek of strategie passendbij een specifieke client. Opdrachten en activiteiten zijn helder beschreven, zowel voor individuele-als groepstherapie.Het boek bevat tevens 33 kopieerbare handouts voor clienten. De hoofdstukken wordengepresenteerd in de volgorde die de auteurs zelf hanteren in hun groepstherapieprogramma.Deze volgorde komt grotendeels overeen met de fasen, zoals we die kennen uit de therapiebenaderingenvan Van Riper of Guitar. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aanalgemene aspecten van de communicatie en aan assertiviteit.Het boek bevat onder meer de volgende onderwerpen: Communicatievaardigheden;Variatie; Identificatie; Opzettelijk Stotteren; Ontspanning en Angstcontrole; Ademing;Spreektempocontrole; Stottermodificatie.