The Deeper Secret

The Deeper Secret


Auteur:A. Postma

  • Nederlands
  • 160 pagina’s
  • AnkhHermes
  • maart 2008
  • Samenvatting

    Het besef dat wij met de kracht van intentie en gedachten onze wereld en ons leven beinvloeden leeft enorm. De zogenaamde secret, de wet van aantrekking, is echter geen op zichzelf staande wet, maar het resultaat van een complex samenspel van universele krachten. Een samenspel van 12 wetten die samen de wet van aantrekking vormen. Het idee dat we het universum onze wil kunnen opleggen is onvolledig en daarom misleidend. Het universum is geen Tel Sell voor geluk, gemoedsrust en succes. Dit boek leert je samenwerken met het universum. Niet alleen via je wil, (wens)denken of magisch fantaseren, maar vanuit een krachtig voorstellingsvermogen, gebaseerd op werkelijke kennis van de 12 universele scheppingswetten. De wetten die het werkelijke geheim zijn achter het geluk en succes van de vele mensen die je in deze kennis voorgingen.Om de parel van geluk te vinden moet je door het wateroppervlak heen naar de bodem duiken.