Terwijl Mijn Kracht Vergaat

Terwijl Mijn Kracht Vergaat


Auteur:W.H. Velema

  • Nederlands
  • 123 pagina’s
  • Groen
  • februari 2008
  • Samenvatting

    Door de levensgeschiedenis van een kind van God loopt een rodedraad: de zorg die God aan hem of haar besteedt, zowel tijdenshet leven als ook bij het sterven. De aandacht van een liefdevolleVader is een teken van Gods betrokkenheid bij ons leven.Terwijl mijn kracht vergaat staat in het licht van een hemelsetoekomst, maar schuwt ook concrete vragen niet die in ons aardsebestaan naar boven komen bij het ouder worden: hoe moeten weomgaan met het verleden? Wat betekent het om los te laten? Watals eenzaamheid gaat overheersen? Hoe vullen we onze dagen enwat verwachten we nog?