Terugkeer naar liefde

Terugkeer naar liefde


Auteur:Marianne Williamson

  • Nederlands
  • 270 pagina’s
  • De Zaak
  • september 1993
  • Samenvatting

    We werden geboren met een natuurlijke neiging om onze aandacht op liefde te richten. We stonden in verbinding met een zoveel rijkere wereld, een wereld vol betovering.Wat is er gebeurd? Hoe komt het dat we een bepaalde leeftijd bereikten, om ons heen keken en zagen dat de betovering verbroken was?Ons werd geleerd onze aandacht te richten op angst in plaats van liefde. Zoals Marianne Williamson uiteenzet in Terugkeer naar Liefde is ons vanaf onze prilste jeugd geleerd dat we van andere mensen gescheiden zijn, dat we moeten konkurreren om vooruit te komen en dat we niet goed genoeg zijn zoals we zijn. Ons werd geleerd de wereld te zien op de manier zoals anderen die waren gaan zien vol van angst, zonder zachtheid of hoop.Teru keer naar Liefde is een spirituele gids voor onze terugreis naar de waarheid waarmee we werden geboren. Deze tocht is een psychisch en emotioneel proces, waarin we al onze vooropgestelde denkbeelden over hoe en waarom we leven opgeven. Naarmate we de zeggenschap van het ego laten varen, leren we op een andere manier gewaarworden en leren we zien dat de manier waarop we waarnemen een keuze is.Laat Marianne Williamson je meenemen op deze reis waarop we de angst loslaten die zich al jaren lang in ons heeft opgehoopt, en in ons hart opnieuw de liefde aanvaarden die we hebben ontkend.Terugkeer naar Liefde gaat over de praktische toepassing van liefde en is gebaseerd op A Course in Miracles, een zelfstudieprogramma in spirituele psychotherapie dat universele spirituele thema’s omvat.Terugkeer naar Liefde gaat over de beoefening van liefde als een dagelijks antwoord op de problemen die we tegenkomen, of onze psychische pijn nu ligt op het gebied van relaties, carriere of gezondheid.