Terug Uit De Kolonien

Auteur:Ulbe Bosma

  • Nederlands
  • 447 pagina’s
  • Bert Bakker
  • februari 2009
  • Samenvatting

    Sinds 1945 zijn meer dan de half miljoen Nederlanders uit de voormalige kolonien aangekomen. Samen met hun kinderen gaat het om meer dan 6 procent van de huidige Nederlandse bevolking. Dit boek gaat over deze nieuwkomers – Indische Nederlanders en Molukkers, Surniamers en Antillianen – en hun strijd om een goede plaats in de Nederlandse samenleving. Via allerhande sociale, politieke en religieuze organisaties probeerden zij zich in de Nederlandse samenleving te verankeren. Naarmate de multiculturele samenleving meer onder vuur kwam te liggen, is echter steeds vaker beweerd dat migrantenorganisaties de integratie alleen maar belemmerden. Ten onrechte, maakt Bosma duidelijk, die organisaties waren en zijn juist onmisbaar. Terug uit de kolonien schetst een even levendig als grondig beeld van de geschiedenis van de postkoloniale migranten in Nederland, hun organisaties en hun betekenis in de multiculturele samenleving die Nederland is geworden.