Terrorisme en hun bestrijders vroeger en nu

Terrorisme en hun bestrijders vroeger en nu


Auteur:Beatrice de Graaf

  • Nederlands
  • 178 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • april 2007
  • Samenvatting

    Zelden heeft de wereldpolitiek zo in het teken gestaan van het terrorisme en de strijd daartegen. Hoe heeft dit verschijnsel zich kunnen ontwikkelen? In Terrorisme, vroeger en nu schetsen negen deskundigen de historische en maatschappelijke achtergronden van het terrorisme.Dat mensen al heel lang gebruik hebben gemaakt van methoden die nu onder de noemer terrorisme vallen, blijkt uit de vele voorbeelden in deze bundel. Zoals de aanslagen op koning-stadhouder Willem III in Engeland in de zeventiende eeuw, het anarchistisch activisme in Rusland in de negentiende eeuw, het dekolonisatie-terrorisme in Algerije en Zuidoost-Azie, en het linkse terrorisme in Duitsland (raf), Italie (Rode Brigades) en zelfs in Nederland (RaRa). Het boek behandelt daarnaast ook de bestrijding van het terrorisme, de rol van de geheime diensten en de effectiviteit van de bestrijding. De aanleiding voor dit boek is uiteraard 11 september 2001 en de nasleep daarvan. Onderzoekers verbonden aan het Onderzoekinstituut voor Geschiedenis en Cultuur (ogc) van de Universiteit Utrecht hebben een onderzoeksproject opgezet, in samenwerking met de Coordinator Terrorismebestrijding. Het eerste resultaat is dit overzichtswerk, waarin het terrorisme in een historisch perspectief wordt geplaatst.