Ter Zake – zakelijk Nederlands voor anderstaligen

Ter Zake - zakelijk Nederlands voor anderstaligen


Auteur:Lyan Bekkers

  • Nederlands
  • 200 pagina’s
  • Intertaal
  • Samenvatting

    Ter Zake bestaat uit vijf modules. In elke module wordt aandacht besteed aan een overkoepelend thema dat in het zakelijk leven van belang is. De vijf thema’s die aan bod komen, zijn achtereenvolgens: cultuur, telefoneren, presenteren, vergaderen en onderhandelen. Elke module bestaat uit twee lessen. In elke les wordt een aspect van het onderwerp uitgewerkt.Elke les bevat verschillende soorten oefeningen:- leesteksten, gebaseerd op authentieke teksten, waarin relevant vocabulaire wordt aangeboden; – luisterfragmenten waarin taalhandelingen die relevant zijn voor het thema, worden aangeboden in realistische situaties; – gestuurde spreekopdrachten, zoals rollenspellen, waarin de taalhandelingen actief worden geoefend; – reflectievragen. Hier wordt de cursist gevraagd na te denken over zijn eigen vaardigheden in het Nederlands met betrekking tot het behandelde thema. De cursisten worden hier ook aangespoord om op zoek te gaan naar verschillen met andere culturen.Elke les bevat een taalchecklist, waarin zinnen en zinsdelen worden opgesomd die gebruikt kunnen worden in bepaalde, veelvoorkomende taalhandelingssituaties.Elke les eindigt met het onderdeel grammatica. Dit onderdeel kan gezien worden als een herhaling van de basisgrammatica. Er wordt namelijk van uitgegaan dat de gebruikers van Ter Zake al een gedegen basiskennis hebben van de Nederlandse taal. Na uitleg van de regels volgen oefeningen om deze toe te passen en om de kennis op te frissen.Elke module eindigt met een evaluatieformulier. Door dit in te vullen, wordt de cursist zich bewust van zijn eigen leerproces en is hier actief mee bezig. Achter in het boek zijn de volgende bijlagen opgenomen:- instructiekaartjes voor de rollenspellen;- de transcripties van de luisteroefeningen;- de oplossingen bij de oefeningen;- een alfabetische woordenlijst. De woordenlijst bevat de woorden uit de woordenschatoefeningen met een vertaling in het Engels. Er is ruimte om een vertaling naar de moedertaal van de cursist toe te voegen; – een lijst met grammaticale begrippen. In deze lijst worden de begrippen met de Nederlandse term genoemd, aangevuld met de Latijnse term, de Engelse vertaling en een voorbeeld.De audio-cd’s met alle luisterteksten zijn ingelegd in het tekst-/werkboek.