Teksten Europees belastingrecht / 2013/2014

Teksten Europees belastingrecht / 2013/2014

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • september 2013
  • Samenvatting

    Het EU-recht op het terrein van de directe belastingen heeft zich inmiddels een prominente plaats verworven zowel in de fiscale praktijk als binnen de universitaire studieprogramma’s. Deze bundel bedoelt in een compact formaat de daarvoor benodigde teksten te aan te reiken. In de eerste plaats zijn daartoe de EU-richtlijnen inzake moeder-dochter (zoals `herschikt? in 2011) en fusies (zoals gecodificeerd in 2009) alsmede de teksten van de spaarrente, interest & royalty en wederzijdse bijstand richtlijnen opgenomen.Ook de meer dan 200 arresten van het EU Hof van Justitie (de wat minder belangrijke daarvan in uittreksel) hebben een plaats in deze bundel gevonden alsmede een overzicht van alle zaken die per 1 juni 2013 op het terrein van de directe belastingen bij dat Hof aanhangig zijn. Tevens is plaats ingeruimd voor het EG Arbitrageverdrag van 1990 en voor een uittreksel van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (`VwEU?) zelf. Daarnaast is een selectie opgenomen van grensoverschrijdende Nederlandse en EU-regelingen op het gebied van de sociale zekerheid.Aangevuld met:*European Commission – Discussion paper `Amendment of the Parent- Subsidiary Directive to ensure that the application of the Directive does not inadvertently prevent effective action against double non-taxation in the area of hybrid loan structures? (april 2013)*20 nieuwe arresten EU HvJ Tate & Lyle Investments Ltd Commissie v Portugese Republiek Philips Electronics UK Ltd DI. VI. Finanziaria di Diego della Valle & C. SapA Daniel Levy, Carine Sebbag X NV Pelati d.o.o. Punch Graphix Prepress Belgium NV Europese Commissie v Koninkrijk Belgie Europese Commissie v Republiek Finland Test Claimants in the FII Group Litigation Commissie v Bondsrepubliek Duitsland 3D I Srl v. Agenzia delle Entrate Commissie v Koninkrijk der Nederlanden A Oy Manfred Beker, Christa Beker Katja Ettwein Helga Petersen, Peter Petersen Commissie v Koninkrijk Spanje Commissie v Kingdom of Belgium*Kerngegevens van 27 bij het HvJ EU aanhangige zaken aangaande directe belastingenSamensteller en uitgever van deze tekstuitgave proberen de inhoud ervan zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen en behoefte van de fiscale praktijk en van het onderwijs. Zij stellen het dan ook bijzonder op prijs indien u uw oordeel wilt geven over de inhoud ervan. Uw reactie kunt u sturen naar [email protected] met cc naar [email protected]