Tekens van vertrouwen

Tekens van vertrouwen


Auteur:Rowan Williams

  • Nederlands
  • Abdij Van Berne
  • juli 2013
  • Samenvatting

    Tekens van vertrouwen.Een inleiding in het christelijk geloof.Dit boek vormt een bundeling van reflecties die Rowan Williams, emeritus aartsbisschop van Canterbury, in de Vastentijd 2005 hield in de kathedraal van Canterbury. Centraal thema vormen de oude christelijke geloofsbelijdenissen, zowel de Apostolische geloofsbelijdenis als de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel. Aan de hand van deze eeuwenoude belijdenissen gaat aartsbisschop Williams op zoek naar de zin en waarde van geloof in God in deze tijd. Hij getuigt:’Wij zijn onderwerp (subject?) van een eeuwig betrouwbare en onveranderlijke liefde’ en geeft aanzetten hoe wij kunnen leven in het licht van deze overtuiging. Een inspirerend boek van een eigentijdse geestelijke leider.