Tegen de islamisering van onze cultuur

Tegen de islamisering van onze cultuur


Auteur:W.S.P. Fortuyn

  • Nederlands
  • 110 pagina’s
  • A.W. Bruna Uitgevers
  • Samenvatting

    Tegen de islamisering van onze cultuur Nederlandse identiteit als fundamentNederland wordt gekenmerkt door cultuurrelativisme. Wij Nederlanders zijn niet meer geinteresseerd in ons erfgoed en onze erflaters. We kennen onze geschiedenis nauwelijks en zijn zodoende praktisch onwetend van onze culturele identiteit en nagenoeg onbewust van onze verworvenheden. Een van die verworvenheden is ons staatsrechtelijk systeem: de scheiding van kerk en staat en de daarop gebaseerde democratie en mensenrechten.In dit boek wijst Fortuyn erop dat dit cultuurrelativisme zeer bedreigend is, te m er omdat er in de wereld naties zijn die hun culturele identiteit wel sterk beleven. Bovendien zijn sommige van die naties antidemocratisch, denk bijvoorbeeld aan fundamentalistisch islamitische regimes.Fortuyn definieert de verschillen tussen enerzijds de islamitische en anderzijds de joods-christelijk humanistische cultuur. Deze verschillen komen in drie kernpunten samen: de scheiding tussen kerk en staat, de omgang tussen de seksen en de verhouding tussen kinderen en ouders. Ten slotte roept hij op tot een politiek en maatschappelijk debat over de waarden en normen waarop de Nederlandse multiculturele samenleving gebaseerd dient te zijn.