Technische bedrijfskunde / 1

Auteur:W. Both

  • Nederlands
  • 232 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • oktober 2007
  • Samenvatting

    In de kwalificatiedossiers voor de middenkaderopleidingen in de bouw, metaal en elektro zijn de beroepscompetenties en vakvaardigheden vaak snel terug te vinden. De competenties gericht op het leiding geven, de zogenaamde kadervaardigheden, worden echter minder expliciet benoemd. Dat is vreemd, omdat juist deze kadervaardigheden het kenmerkende verschil kunnen bewerkstelligen tussen de vakopleidingen op niveau 2 en 3 en de kaderfunctionaris op niveau 4. Deze competenties liggen meer op het sociale, juridische, economische en organisatorische vlak. Daarvoor is binnen de sector techniek nog maar weinig leerstof voorhanden.Bij de opzet van de methode Technische bedrijfskunde is ervoor gekozen de onderverdeling in bouw, metaal en elektro los te laten en te kijken naar de overstijgende kadervaardigheden waarmee iedere leidinggevende functionaris te maken zou kunnen krijgen. Dit heeft geleid tot het clusteren van onderwerpen tot de volgende zeven managementgebieden:- Bedrijfsmanagement- Financieel management- Marketingmanagement- Productiemanagement- Servicemanagement- ZorgmanagementDeze indeling is techniek-breed toepasbaar maar evenzeer arbitrair. Er kan behoefte zijn aan meer en/of andere leerstof. Daarin wordt gedeeltelijk voorzien door deze site, maar in een brede sector als techniek kunnen helaas niet alle onderwerpen aan de orde komen.Om praktische redenen is de leerstof ondergebracht in twee boeken. Deel 1 behandelt de secundaire processen (organiseren en regelen), deel 2 de primaire processen (voortbrengen en onderhouden). Beide delen bevatten alleen theorie. Voor toetsing en verwerking wordt verwezen naar de website.