Technisch tekenen volgens Nederlandse normen

Technisch tekenen volgens Nederlandse normen


Auteur:L.A. de Bruijn

  • Nederlands
  • 189 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • mei 1996
  • Samenvatting

    Aangezien naar onze mening thans een zekere stabiliteit is bereikt op het gebied van de Nederlandse Normen betreffende “Technische Tekeningen-, hebben wij gemeend een handleiding te moeten samenstellen, waarin de uitvoering van technische tekeningen volgens deze normen wordt behandeld. Het is niet onze bedoeling hierin een bepaalde methodiek te geven voor de beoefening van het technisch tekenen als zodanig. Wij verwachten dat deze handleiding enerzijds nuttig kan zijn voor reeds in de praktijk werkzame tekenaar-constructeurs en anderzijds bij het onderwijs in technisch tekenen en construeren. Een aantal met zorg geselecteerde en complete werktekeningen is als voorbeeld opgenomen. Wij hopen in genoemde opzet te zijn geslaagd en houden ons aanbevolen voor deskundige kritiek.