Technisch ontwerpen

Technisch ontwerpen


Auteur:R.J. Eggert

  • Nederlands
  • 439 pagina’s
  • Pearson Benelux B.V.
  • januari 2007
  • Samenvatting

    Rudolph J. EggertTechnisch ontwerpenTechnisch ontwerpen is een praktisch studieboek over moderne ontwerpconcepten en -methoden. Het behandelt onderwerpen als materiaalkeuze, fabricageprocessen en consumentgericht ontwerpen. Ook is er aandacht voor ontwerpen als onderdeel van het gehele bedrijfsproces. Daarbij ligt een sterke nadruk op de manier waarop een ontwerpvraagstuk geformuleerd moet worden waardoor eisen van klanten en bedrijfseisen kwalitatief en kwantitatief bepaald kunnen worden.Het boek voorziet in veel voorbeeldmateriaal en de onderwerpen worden van eenvoudig naar moeilijker gepresenteerd. Daardoor krijgt de student steeds beter inzicht in methodieken en terminologie.Ieder hoofdstuk opent met een inleiding en eindigt met een puntsgewijze samenvatting, kernbegrippen en vragen. Achter in het boek is een uitgebreide verklarende woordenlijst opgenomen.Technisch ontwerpen is bedoeld voor studenten die kennis en vaardigheden moeten opbouwen op het gebied van hedendaagse ontwerpconcepten en -methoden. Voor docenten is een Engelstalige docentenhandleiding beschikbaar.Rudolph J. Eggert is hoogleraar aan de Boise State University. In dit boek maakt hij onder andere gebruik van de ervaringdie hij heeft opgedaan bij Amerikaanse ondernemingen als General Electric en Fisher Price Toys.