Teamvorming

Teamvorming


Auteur:Pieter Coppoolse

  • Nederlands
  • 258 pagina’s
  • Nelissen
  • februari 1999
  • Samenvatting

    Organisatieontwikkeling in de praktijk vereist visie op samenwerking. Dit werkboek Teamvorming stelt de manager/leidinggevende in staat de ontwikkeling van de samenwerking te relateren aan organisatieontwikkeling. Doelbewuste sturing van sociaal-emotionele processen verhoogt de taakgerichtheid in organisaties. Dit boek is een grondige bewerking van het in 1984 verschenen werkboek Teamvorming. De ontwikkeling van het team wordt gerelateerd aan de context van de organisatie en haar doelstellingen. Twee nieuwe hoofdstukken zijn hieromtrent toegevoegd. De praktijkoefeningen zijn aangepast en uitgebreid. Uitgangspunt in het werkboek is de wisselwerking tussen het teamlid als individu en werknemer enerzijds en het team als structuur in de organisatie anderzijds. Basisvragen in de samenwerking worden zowel vanuit individueel, relationeel, als groepsniveau behandeld. Dat visie op samenwerking en de ontwikkeling van samenwerking de organisatie stuurt in de aanpassing op de externe realiteit, en de flexibiliteit verhoogt, wordt op concrete wijze uitgewerkt. Het niveau van de werknemer wordt gerelateerd aan wederzijdse beinvloeding en communicatiepatronen. Vervolgens wordt op het niveau van de samenwerkende groep uitgewerkt hoe de sociaal-emotionele dimensie van invloed is op het doelrealisatieproces. Het werkboek is een ondersteuning voor iedereen die op een systematische manier wil werken aan de vergroting van de effectiviteit van samenwerkingsverbanden en hierbij belang hecht aan de menselijke factor. Het biedt de manager/leidinggevende invalshoeken en mogelijkheden voor strategievorming betreffende organisatieontwikkeling, alsmede aangrijpingspunten voor sturing van de samenwerking. Het gepresenteerde materiaal kan worden toegepast door analyseschema’s en praktijkoefeningen. Specifiek is het bruikbaar voor managers/leidinggevenden die de effectiviteit van de samenwerking willen verbeteren en de flexibiliteit van de organisatie willen vergroten. Ook voor studenten MBO en HBO en andere opleidingen waarin management en samenwerking aan de orde zijn, heeft het werkboek de afgelopen jaren zijn diensten volop bewezen.