Teams door het vuur + Gratis ebook

Teams door het vuur + Gratis ebook


Auteur:Rob Evers

  • Nederlands
  • 200 pagina’s
  • Uitgeverij Boom
  • november 2011
  • Samenvatting

    De krijgsmacht is een waardevolle bron van inzichten en methodieken om teams of organisaties te begeleiden naar optimale samenwerking. Teams door het vuur vertaalt de lessen uit de krijgsmacht naar de beroepspraktijk, en laat de lezer zien hoe hij deze in zijn team kan toepassen.Succesvolle en evenwichtige teams hebben een duidelijke missie en een gezamenlijk ervaren leiderschap. De taken zijn helder, teamleden vullen elkaar aan en er is een sterk gevoel van saamhorigheid. Dat is in het bijzonder het geval voor teams in de krijgsmacht. Hoe kan een team zo sterk en zo hecht zijn dat de leden bereid zijn om voor elkaar zelfs het eigen leven te riskeren? Dit boek geeft het antwoord, en doet dat op het niveau van individu, team en organisatie.Teams door het vuur introduceert het vuurwiel als middel om de noodzakelijke balans tussen actie, reflectie en teamgevoel te creeren. Door toepassing van de negen krijgsmachtlessen kunnen managers en begeleiders als trainers en coaches een team smeden dat in staat is om uitdagende prestaties neer te zetten.’Lees het goed, maak het u eigen en handel ernaar.’Dick Berlijn, generaal (b.d.) en voormalig Commandant der Strijdkrachten’Ik beschouw dit boek als een cadeau van de krijgsmacht aan het bedrijfsleven.’Jan Kamminga, voorzitter Vereniging FME-CWM’De lessons learned in dit boek zullen teams en hun leiders aanmerkelijk versterken.’Jack van Minden, psycholoog en managementauteur