Tango op de werkvloer

Tango op de werkvloer


Auteur:Aukje Nauta

  • Nederlands
  • 150 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • juni 2011
  • Samenvatting

    Hoe trek je vastgelopen cao-onderhandelingen weer vlot? Met een gedicht? Hiermee lukte het NS om de weggelopen vakbond VVMC weer aan de onderhandelingstafel te krijgen. Minder goed liep het af met een bibliothecaris bij de Koninklijke Marine. Hij luidde de klok over onethisch gedrag van zijn superieuren, uit wraak voor een slechte beoordeling. Sindsdien wordt hij geA?ntimideerd.Arbeidsrelaties zijn vol conflicten, zowel de individuele relaties op de werkvloer als de collectieve verhoudingen tussen sociale partners. De kans op conflict neemt almaar toe, omdat arbeidsrelaties voortdurend veranderen. Organisaties reorganiseren, werknemers zijn divers en mondig en er is een wildgroei aan contractvormen ontstaan. Tien procent van de beroepsbevolking is inmiddels zzpa€™er en werknemers zijn hun vaste baan niet zeker.Tango op de werkvloer laat zien dat vooral rondom inzetbaarheid van werknemers doorbraken nodig zijn. Zowel op de werkvloer als tussen sociale partners. Er zou een a€?leervirusa€™ moeten gaan heersen opdat mensen en organisaties zich volop ontwikkelen. De auteur bespreekt theorie, onderzoek en praktijkvoorbeelden om aan te tonen dat arbeidsrelaties veranderen, dat arbeidsconflicten constructief te hanteren zijn en dat inzetbaarheid tot stand komt in een goed gesprek waarin mensen afspraken op maat maken.Het boek is een must read voor HR-professionals, cao-onderhandelaars, OR-leden en ieder ander die bezig is met de vraag hoe arbeidsrelaties volwaardiger kunnen worden in deze snel veranderende wereld.Over de auteurAukje Nauta is bijzonder hoogleraar Employability in Werkrelaties aan de Universiteit van Amsterdam. Haar leerstoel is ingesteld door de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP). Zij is mede-oprichter van adviesbureau Factor Vijf: www.factorvijf.eu.a€?Nog niet eerder heb ik zoa€™n vlot geschreven overzicht van de veranderende arbeidsverhoudingen gelezen, met zoveel frisse ideeA«n voor modernisering ervan. Elke HR-professional zou dit boek moeten lezen. En liefst ook elke vakbondsbestuurder.a€?Hein Knaapen, Directeur Human Resources, KPNa€?Aukje Nauta geeft op inspirerende en scherpzinnige wijze de evolutie naar nieuwe arbeidsrelaties weer. Het boek is een bron van nieuwe inzichten en maakt duidelijk waarom cocreatie en oprechte aandacht voor elkaar van vitaal belang zijn voor de toekomst van werk.a€?Paul-Peter Feld, Directeur Human Resources, Xerox Nederland B.V.