Tanda mata / 1 Indische vertellingen fan toen froeher

Auteur:Tjaal Aeckerlin

  • Nederlands
  • 195 pagina’s
  • Stichting LM Publishers
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    Tanda Mata betekent letterlijk ‘aandenken’. De titel verwijst naar een steeds kleiner wordende groep mensen die het vooroorlogse Indie als geboorteland hebben. Mensen met een Indonesisch-Europese achtergrond, die zich nog sterk verbonden voelen met de ziel van het land.In “Tanda Mata 1” staan vertellingen centraal over de vooroorlogse periode, circa 1915-1942. De verhalen belichten kenmerken en symbolen van het toenmalige Indische dagelijks leven. Ze brengen beweging in de verstilde beelden ‘fan toen froeher’. Een wereld van tjangs, bandjirkanalen, klangs en sapoe-lidi’s. Een wereld waarin de Indische eigenheden in meerdere of mindere mate schuilgingen achter een onmiskenbaar altijd aanwezig Europese facade.Tanda Mata 1 bevat meer dan 200 unieke, nog niet eerder gepubliceerde foto’s. In combinate met de verhalen geven de foto’s een sfeervol en indringend beeld van een vervlogen periode.