Taaltempo Duits

Taaltempo Duits


Auteur:H. Kok-Ahrens

  • Nederlands
  • 176 pagina’s
  • Coutinho
  • november 2006
  • Samenvatting

    Zelfs na jaren studie is het voor veel studenten nog moeilijk om in een vreemde taal de vaart in het gesprek te houden. Omdat ze blijven vertalen vanuit en naar de moedertaal, hebben ze vaak een langere reactietijd. Ook houden studenten vaak moeite met schakelen tussen enkelvoud en meervoud of tussen heden, verleden en toekomst.Met ‘Taaltempo Duits’ leren de cursisten de grammaticale rijtjes los te laten en de vervoegingen correct toe te passen, doordat snelle begripsvorming en formulering in de Duitse taal worden geoefend. Vanaf de eerste lessen leren cursisten vlot en correct te antwoorden op de gestelde vragen. Het geven van een juist antwoord wordt zo gaandeweg een automatisme. In het boek worden nieuw geleerde grammaticale vormen geintegreerd in de al bekende structuren. Het niveau wordt geleidelijk opgevoerd, terwijl het voorafgaande steeds wordt herhaald. Dankzij de interactieve werkwijze kan de cursist met deze methode in korte tijd snel resultaat behalen.’Taaltempo Duits’ leidt tot niveau B2 van het Europees Referentiekader voor gesproken interactie. De methode kan zowel klassikaal als voor zelfstudie worden gebruikt. Op de website bij dit boek staan didactische aanwijzingen voor docenten.De taaltempomethode is ontwikkeld door Pauline Kuiper-Jong. Eerder verschenen in deze serie ‘Taaltempo Italiaans’, ‘Taaltempo Spaans’ en ‘Taaltempo Nederlands’.