Taalonderwijs ontwerpen

Taalonderwijs ontwerpen


Auteur:H. Huizenga

  • Nederlands
  • 408 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2009
  • Samenvatting

    Taalonderwijs ontwerpen is een nieuw handboek voor het taalonderwijs op de basisschool waarmee je als aankomende leerkracht basisonderwijs zelfstandig vorm en inhoud kunt geven aan het taalonderwijs. Met de PaboWijzer-card bij het boek kun je heel gericht voor je tentamens leren dankzij de handige toetsen met feedback op www.pabowijzer.nl.Het boek biedt een gedegen theoretische basis van waaruit de praktijk van de domeinen zowel apart als integraal wordt benaderd. Zo wordt ingegaan op:- De inhoud van de verschillende domeinen op de basisschool- Actuele visies op het taalonderwijs- De competenties die nodig zijn om te kunnen lesgeven binnen die domeinen. Taalonderwijs ontwerpen besteedt veel aandacht aan instructie geven (ook aan anderstalige kinderen) en aan gevarieerde werkvormen die kinderen motiveren voor taallessen. Verder krijgen ook de toetsing en het omgaan met verschillen in taalvaardigheid uitgebreid aandacht.Elk domein wordt steeds op drie niveaus behandeld: van het zelf ontwerpen van adaptieve lessen tot het werken met taal binnen thematisch onderwijs. Daardoor is het boek in meerdere jaren van de opleiding te gebruiken. In elk hoofdstuk worden voorbeelden van toepassingen in de praktijk gegeven, zo nodig geillustreerd aan de hand van actuele taalmethoden. Aan de hand van toepassingsopdrachten kun je nagaan of je de aangeboden stof op voldoende niveau beheerst. Na elk hoofdstuk zijn ontwerpopdrachten opgenomen waarin je je vaardigheden kan toepassen en later uitvoeren in de stage.Op www.pabowijzer.nl krijg je met de PaboWijzer-card bij het nieuwe boek gratis toegang tot:- Toetsvragen met feedback en studieadvies- E-book – Samenvattingen- Leerdoelen