Taalklasse

Auteur:H. Van Den Ende

  • Nederlands
  • 155 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • augustus 2008
  • Samenvatting

    ‘Taalklasse’ is een op maat gesneden oefenboek voor pabostudenten die hun taaltoets moeten halen. Alle onderdelen (spelling, interpunctie, basisgrammatica en formuleren) komen uitgebreid aan bod met heldere uitleg en uitdagende oefeningen. Naast het boek kan er gebruik gemaakt worden van een digitale leeromgeving met oefeningen.Omdat de taalvaardigheid na de taaltoets niet ophoudt, bevat ‘Taalklasse’ ook een ruim aantal taaltaken die de pabostudent gedurende zijn opleiding nodig heeft. Deze taaltaken bieden veel houvast en oefeningen op het gebied van bijvoorbeeld: het schrijven van een betoog, het schrijven van een casus, het stellen van leervragen.Helder vormgegeven, met overzichtelijke uitleg en een schat aan oefeningen is ‘Taalklasse’ een onmisbare handleiding voor de taalvaardige pabostudent. ‘Taalklasse’ is ook geschikt voor studenten aan lerarenopleidingen VO.