Taaldidactiek / druk 1

Auteur:Rudy Beernink

  • Nederlands
  • 302 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • september 2009
  • Samenvatting

    Kinderen ontwikkelen hun mondelinge en communicatieve vaardigheid op de basisschool steeds verder. Ze leren lezen, schrijven en taalverschijnselen herkennen en benoemen. Via taal krijgen ze steeds meer grip voor de wereld om hen heen.Als leraar basisonderwijs begeleid je leerlingen in dit proces. Taaldidactiek bereidt jou voor op deze taak. Het boek biedt kijkjes in de praktijk, reflectie op die observaties en daarop aansluitend informatie over de meest actuele inzichten. Taaldidactiek zet je aan tot nadenken over zaken waarin je zelf keuzen moet maken en stimuleert je tot het innemen van standpunten in actuele discussies over taalonderwijs. De manier waarop onderwijs wordt vormgegeven is namelijk niet vanzelfsprekend!Voor ieder deelgebied (‘domein’) vind je literatuur en websites voor verdere orientatie.style=”font-style: italic”Inmiddels is Taaldidactiek druk 2 verkrijgbaar (zie ISBN 9789006955170)