Taal vitaal

Taal vitaal


Auteur:Schneider

  • Nederlands
  • 239 pagina’s
  • Intertaal
  • Samenvatting

    “Het tekstboek van Taal vitaal bestaat uit twintig lessen. De lessen zijn overzichtelijk en systematisch opgebouwd. Elke les behandelt een actueel thema, afgestemd op de interesses en behoeften van de cursist. Enkele thema’s zijn: het dagelijks leven, beroepen, eten en drinken, kleding, reizen, wonen, kranten en tijdschriften. Elke les bevat de volgende onderdelen:- Basiswoorden: hiermee wordt het hoofdthema van de les geintroduceerd. – Aandacht voor: biedt aan de hand van een dialoog of een tekst de leerstof van de les aan. – Een stapje verder: verdiept en oefent de aangeboden leerstof. – Extra: breidt het thema van de les uit. – Nederland-anderland: bevat informatieve leesteksten over Nederland en Vlaanderen. – Samenvatting: geeft een beknopt overzicht van de grammatica en praktische zinnen uit de les.In het tekstboek van Taal vitaal zijn veel communicatieve oefeningen opgenomen waarbij men in tweetallen of groepjes werkt. Daarnaast zijn er functionele luisteropdrachten en is er aandacht voor woordenschatverwerving.Het tekstboek vormt de basis voor communicatief onderwijs. Grammatica speelt daarin een ondergeschikte rol. Het tekstboek biedt dan ook alleen grammaticale ondersteuning wanneer dat zinvol of noodzakelijk is voor de communicatie. Uitgebreide uitleg van de grammatica is te vinden in het werkboek.In Taal vitaal vindt u achter in het tekstboek woordenlijsten per les, vertaald in het Engels, Frans, Duits en Spaans.”