Taal op niveau / 3F Lezen op niveau

Auteur:Martin Bouwman

  • Nederlands
  • Edu-Actief
  • oktober 2009
  • Samenvatting

    Met Taal op niveau Nederlands Lezen 3F leert de cursist complexe teksten te lezen met een hoge informatiedichtheid, maar wel met een duidelijke opbouw. Na het bestuderen van Lezen 3F kan de cursist verschillende tekstsoorten benoemen, de doelen van de schrijver aangeven en tekstrelaties herkennen. De cursist kan betrouwbaarheid van bronnen beoordelen en conclusies trekken en onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken en tussen feiten en meningen.Lezen 3F is een katern bij de lesmethode Taal op niveau Nederlands. Dit katern wordt ondersteund door de website www.taalopniveau.info. Om toegang te krijgen tot de methodewebsite heeft de cursist een DigiCode nodig. Deze bevindt zich niet in dit katern maar in de bijhorende portfoliomap (978 90 3720 155 0). De katernen en eventuele bijlagen kan uw cursist opnemen in deze stoere portfoliomap.