Taal & didactiek / Stellen

Taal & didactiek / Stellen


Auteur:Onbekend

  • Nederlands
  • 180 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2004
  • Samenvatting

    In stellen komen op een systematische wijze alle aspecten van het stelonderwijs op de basisschool aan de orde. Het boek geeft een uitvoerige analyse van het stelproces en beschrijft de schrijfstrategieen die kinderen hanteren. Vanuit dit theoretisch kader wordt de didactiek voor het stelonderwijs op de basisschool besproken. Het boek behandelt de verschillende instructiemogelijkheden en de werkvormen die je bij het stelonderwijs kunt gebruiken. Verder wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen van de stelvaardigheid van kinderen en komen verschillende manieren om de leerstof te ordenen aan bod. Er is aandacht voor het beoordelen, evaleuren en registreren van de schrijfproducten van kinderen in het kader van zorgverbreding komt het signaleren, diagnosticeren en remedieren van schrijfproblemen aan de orde.