Taal & Didactiek

Taal & Didactiek


Auteur:Henk Huizenga

  • Nederlands
  • 252 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • februari 2011
  • Samenvatting

    Dit inleidende boek uit de reeks ‘Taal & didactiek’ behandelt de belangrijkste aspecten van het onderwijs in het aanvankelijk en technisch lezen. Bij deze uitgave zit de Pabowijzer card met een persoonlijke toegangscode. Deze code geeft je toegang tot digitale ondersteuning bij het boek op de website www.pabowijzer.nl. In 2011 is de 3e geactualiseerde editie verschenen. Deze derde druk is volledig geactualiseerd en aangepast aan de nieuwste methoden en ontwikkelingen. Het technisch lezen heeft een belangrijker plaats gekregen. Er is meer aandacht voor instructie bij technisch lezen, opbrengstgericht werken en trendanalyses. Er zijn praktijkvoorbeelden toegevoegd en de visies op het leesonderwijs komen explicieter aan bod. Hoofdstuk 3 is uitgebreid met de onderwerpen pictolezen, het klankkastje en het werken met prentenboeken.Aanvankelijk en technisch lezen biedt informatie over het leesproces en gaat uitvoerig in op het stimuleren van de geletterdheid bij peuters en kleuters. Er is veel aandacht voor de leesinstructie en de bijbehorende werkvormen. Ook het signaleren en remedieren van leesproblemen komt aan de orde. In een apart hoofdstuk worden de meest recente leesmethodes en benaderingen binnen het leesonderwijs besproken.