Taakgerichte hulpverlening in social work

Auteur:N. Jagt

  • Nederlands
  • 209 pagina’s
  • Bohn Stafleu van Loghum
  • september 2004
  • Samenvatting

    Taakgerichte hulpverlening (TGH) is een bekend begrip voor maatschappelijk werkers die in de laatste decennia zijn opgeleid. TGH is een methodiek van maatschappelijk werk, of liever van social work. De internationale herkomst ervan garandeert dat ook andere dan maatschappelijk werkers ervan kunnen profiteren: de jeugdwerker, de reclasseringswerker, de sociaal pedagogisch werker, de buurtwerker, de opvangwerker, de pedagogisch werker, de gezinswerker en zo meer. Met TGH heeft u een instrument in handen dat in vaak complexe hulpverleningssituaties houvast en structuur biedt, ook aan clienten en derden. Trefwoorden zijn: activerend, kortdurend, termijngebonden, partnerschap. Werker en client spannen zich samen in voor het verlichten van een specifiek probleem, waarvoor zij beiden ‘taken’ verrichten. De nadruk ligt op de taken van de client, en een groot deel van de hulpverleningsgesprekken is gericht op het helpen voorbereiden van en motiveren tot clienttaken. Dit met het oog op zowel probleemverlichting als empowerment van de client. Deze herziene druk is ‘hetzelfde maar anders’. Eerst over de verschillen.De doelgroep is verbreed, wat onder meer tot uitdrukking komt in de praktijkillustraties. De tekst is geactualiseerd op basis van recente (task centred) social work literatuur. Door het hele boek door is aandacht voor de niet-vrijwillige client (drang of dwang). Er is uitdrukkelijker aandacht voor de strenghts (kwaliteiten, sterke kanten) van clienten. Bijlagen belichten het werken met gezinnen en het werken met groepen. Verwerkingsopdrachten en suggesties voor werkcolleges zijn niet meer vermeld aan het eind van elk hoofdstuk, maar kunt u hier downloaden: verwerkingsopdrachten .De drie inleidende hoofdstukken zijn er twee geworden, en de daarop volgende hoofdstukken volgen de fasen van het proces. Omdat dezelfde lijn is aangehouden kan deze herziene uitgave gewoon gebruikt worden in bestaande MWD-programma’s.