Symboliek v in de ban v de ring

Symboliek v in de ban v de ring


Auteur:Mellie Uyldert

  • Nederlands
  • Uitgeverij Ankh-Hermes
  • maart 2002
  • Samenvatting

    -‘Er zijn altijd dingen achter de dingen` laatTolkien Frodo’s trouwe makker Sam zeggen.Figuren en wezens uit In de Ban van de Ringsymboliseren archetypische krachten, zieledelenvan de mens. De wijze oude vrouw MellieUyldert brengt ze nader tot ons. Ze is de auteurvan talrijke boeken, kruidengeneeskundige,astrologe en een kenner van oude sprookjes entradities. Haar boek is een ontdekkingstochtvoor iedereen die voelt dat er achter In de Banvan de Ring diepere betekenissen en analogieenmet onze tijd schuilgaan. Zonder deze magischewereld te ‘onttoveren’ geeft het boek ons inzichtin de beeldentaal en symboliek van dit tijdlozemeesterwerk.