Symbolen in de bijbel

Auteur:Cees den Heyer

  • Nederlands
  • 586 pagina’s
  • Meinema
  • juni 2000
  • Samenvatting

    Iedereen die wel eens een bijbelpassage onder ogen krijgt, merkt dat sommige woorden meer betekenen dan op het eerste oog duidelijk is. Bij brood en wijn, lam en schaap is dat algemeen bekend. Maar daarnaast kunnen ook alledaagse woorden als wolk, ladder, muur en lamp een symbolische lading hebben. Symbolen in de bijbel is een handboek bij de beeldtaal van de bijbel. Op overzichtelijke wijze presenteren de auteurs eerst de concrete betekenis van een woord en daarna de waartoe dat woord aanleiding heeft gegeven. Eens te meer wordt duidelijk dat over god alleen in metaforen te spreken valt. Zo geeft dit naslagwerk een nieuwe toegang tot de betekenis van belangrijke beelden uit de bijbel. Bij elk behandeld woord vindt de lezer verwijzingen naar Nederlandse poezie, liederen uit de christelijke traditie en praktische suggesties voor thematische verwerking in het onderwijs of op gesprekskringen. Daarmee combineert dit handboek een literaire ontsluiting van de bijbel, met een uiterst handzame introductie in bijbelse manieren van denken en kijken.