Supervisie in de GGz

Supervisie in de GGz


Auteur:Ruud Beunderman

  • Nederlands
  • 214 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • november 2011
  • Samenvatting

    Supervisie – een leertraject onder leiding van een supervisor – stelt de supervisant in staat om beter te functioneren op het werk. Supervisie heeft een belangrijke plaats in de opleidingen in de GGz en is gericht op het bevorderen van het leerproces van een professional in opleiding. Over de inhoud van en de wijze waarop superviseren plaats moet vinden is in Nederland nog betrekkelijk weinig gepubliceerd.’Supervisie in de GGz’ telt vier delen. Deel I bestaat uit een algemene verkenning en orientatie op het werkveld. In het tweede deel worden de voorwaarden voor supervisie besproken met aandacht voor onder meer de kwaliteiten of competenties waarover een supervisor moet beschikken en voor de stijlen van interactie en leren. Bijzondere aandacht wordt daarbij besteed aan het discriminatiemodel van Bernard & Goodyear, dat een goede aanzet kan geven tot reflectie op het eigen functioneren in de praktijk.In deel III komen onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op de praktijk, zoals het supervisieproces en de supervisierelatie in de psychotherapie. Behalve voor de verschillende vormen en toepassingen in supervisie is er in dit deel ook aandacht voor het belang van de werkrelatie in supervisie en de factoren die deze kunnen verstoren. In het laatste deel wordt specifiek ingegaan op supervisie in de cognitieve gedragstherapie.Over de redactie:Ruud Beunderman is als psychotherapeut werkzaam in een eigen praktijk en is daarnaast gastdocent bij de Afdeling Medische Psychologie van het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Hij is als docent en supervisor (VGCt, VKJP en NVP) betrokken bij de opleidingen van supervisoren.Fatima van der Maas is historica en als freelance tekstschrijfster gevestigd in Amsterdam.