Sturing en Organisatie van ICT-voorzieningen

Auteur:T. Thiadens

  • Nederlands
  • 459 pagina’s
  • Haren Publishing
  • november 2008
  • Samenvatting

    Vrijwel iedere organisatie in de tegenwoordige netwerkeconomie is sterk afhankelijk van perfect functionerende ICT-voorzieningen. Iedere organisatie wordt gedwongen na te denken over zijn vraag naar ICT en hoe zij hier oplossingen voor kiest op basis van het aanbod. Optimale invulling van het ICT-aanbod vanuit de vraag is de rode draad door dit boek. Dit boek is bestemd voor de ICT-manager, ICT-consultant en ICT-docenten en -studenten.Net als bij eerdere drukken van dit boek is ook bij deze tweede druk het uitgangspunt dat een systematische behandeling van de onderwerpen wordt geboden, waarmee men bij ICT-governance, ICT-management en het organiseren van ICT te maken heeft. De inhoud biedt handreikingen voor sturing van de taken voor het leveren van ICT-producten en -diensten.Het boek is in vijf delen opgedeeld:1. De basis: sturen en organiseren onder architectuur,2. De organisatie van ICT, waaronder die binnen ketens,3. Sturing van ICT: alignment, governance en ICT-management,4. Aspecten,5. Op weg naar morgen: in essentie hetzelfde, in vorm anders.