Sturen op resultaten en ontwikkeling

Sturen op resultaten en ontwikkeling


Auteur:Truidy Brocker

  • Nederlands
  • 110 pagina’s
  • Gorcum b.v.
  • december 2009
  • Samenvatting

    We zijn maar een derde deel van onze tijd bezig met dingen waar we voor zijn ingehuurd, wijst grootschalig internationaal onderzoek uit. Een verontrustende gedachte in een kredietcrisis van dit formaat. De vraag “hoe kunnen we meer resultaatgericht werken?” is dan ook zeer actueel. Er is nog een tweede belangwekkende ontwikkeling. Organisaties hebben momenteel te maken met drie generaties: de babyboomers, en de generaties X en Y. Kenmerkend voor de jongste generatie is dat ze vragen om vrijheid en vertrouwen, maar zeker ook bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Andere auteurs noemen precies deze elementen – vrijheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid – als kenmerken van resultaatgericht werken. Diezelfde uitgangspunten horen ook bij ‘het nieuwe werken’. Wellicht spreken we ooit nog eens over het VVV-tijdperk.Het huidige management piekert zich suf over welk instrumentarium nodig is om de drie generaties effectief in te zetten. Wij zijn ervan overtuigd dat de Performance Management Cyclus (PMC) een antwoord biedt. De grondgedachte is dat er voor elke functie meetbare afspraken te maken zijn over resultaten en over te ontwikkelen competenties. Op basis van die cyclus voert men jaarlijks drie gesprekken: een plannings-, een voortgangs- (inclusief een POP-deel) en een beoordelingsgesprek. Zo verbindt de PMC vrijheid en vertrouwen metverantwoordelijkheid nemen. Dit boek biedt een kader voor leidinggevenden die met de PMC (gaan) werken. Per gesprek is aangegeven hoe je resultaat- en competentie ontwikkelingsafspraken zo formuleert dat ze meetbaar zijn, hoe je de voortgang volgt en hoe je resultaten beoordeelt. De leidinggevende krijgt bovendien een handleiding voor de introductie op zijn afdeling. Tot slot bespreken we hoe organisaties beoordelingsresultaten aan de beloning kunnen koppelen. In geen enkel ander Nederlandstalig boek is de cyclus zo in detail uitgewerkt dat je er morgen mee aan de slag kunt. Zowel de tekst als de bijlagen zitten boordevol praktijkvoorbeelden.Truidy Brocker heeft ruime ervaring als trainer en coach in de profit en non-profit sector, en in het beroepsonderwijs. Een combinatie die haar breed inzetbaar maakt. Loek van den Broek is opgegroeid in het HR-vak. Hij was directeur van Van den Broek & Partners en heeft nu een eigen advies- en trainingsbureau met opleidingen voor managers en HR-medewerkers. Dit is zijn zestiende boek over het HR-vak. Hij spreekt regelmatig op congressen.