Studieboek materieel strafrecht

Studieboek materieel strafrecht


Auteur:C. Kelk

  • Nederlands
  • Uitgeverij Kluwer BV
  • juli 2013
  • Samenvatting

    Het studieboek materieel strafrecht is in de eerste plaats bestemd voor gevorderde studenten in de rechten, maar zeker niet voor hen alleen, om vertrouwd te raken met de belangrijkste leerstukken van het strafrecht. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op kernbegrippen rond de strafbaarheid van daad en dader, het slachtoffer, strafrechtstheorieen en de Nederlandse en Europese strafrechtelijke ontwikkelingen. In de volgende tien hoofdstukken passeren het legaliteitsbeginsel en de interpretatiemethoden, wederrechtelijkheid, opzet en schuld, causaliteit, strafuitsluitingsgronden, poging en voorbereiding, deelneming, de strafbare corporatie, de sancties, de straftoemeting en de straftenuitvoerlegging uitvoerig de revue. Vele rechterlijke uitspraken en praktijkvoorbeelden verlevendigen de beschouwingen. Door zijn heldere stijl en inzichtelijke compositie is dit boek eveneens toegankelijk voor een ieder die betrokken is bij de strafrechtspraktijk of daarin anderszins geinteresseerd is.