Struikelblokken nieuwe spelling / 2005

Auteur:H. Elsinga

  • Nederlands
  • 138 pagina’s
  • ThiemeMeulenhoff bv
  • juni 2006
  • Samenvatting

    Eerstejaars studenten kunnen niet schrijven. De resultaten van een taaltoets van het Cito waren onthutsend. Van oud vmbo-scholieren zakte 85% voor een toets op het niveau van notabene het 1e jaar. Voor havo en vwo lagen deze percentages op respectievelijk 67% en 22%.De taalvaardigheid van leerlingen in het voortgezet onderwijs, de aankomend studenten, is onder de maat. Dat is tenminste de mening van de HBO-raad. Die vinden dat er een tussenjaar moet komen waarin middelbare scholieren fatsoenlijk leren lezen en schrijven voor ze naar het hbo gaan. Dat wil je toch voorkomen? Voor een klein bedrag heb je ook de antwoorden erbij.