Strijd Der Koningen Lied Ijs En Vuur 2

Strijd Der Koningen Lied Ijs En Vuur 2


Auteur:G. Martin

  • Nederlands
  • 829 pagina’s
  • Luitingh
  • maart 2002
  • Samenvatting

    Met Het spel tier tronen schiep GeorgeR.R. arfin een meesterwerk dat de beste elementen van het fantasygenre verenigt. Mysteries, intriges, romantiek en avontuur vulden de pagina’s vart’ het eerste deel van een serie die fantasyfans wereldwijd zal verblijden.777777770De strijd der koningen is het ver volg va ‘-dcgeschiedenis van de Zeven Koninkrijken en hetgeslacht Sta&. Sinds de dood van koning Robertwoeden felle opvolgingstwisten. erts oudstebroer schuwt geen middel om zijn aanspraken t 7bekrachtigen; zwar te 1 magie noch broedermoorKoningin Cersei Lannister heerst tot Robertszoon volwassen is, maar haar aandacht is gerichtop hofintriges, terwijl de vijand oprukt ni ar dehoofdstad. e oorcaancten nebben een eigen iconmg geKozen: Robb Star 4Zijn legers trekken op tegen de perfide Lannisters, om de m CIIIII Jop zijn vader te wreken. Maar hun gebied blijft ontvolkt ach,open voor een verrassingsaanval…De gesel van de oorlog laat niemand ongemoeid: hoogni “”ge vorsten en vervloekte eedbrekers, mensen y4a eer en rabauwen, wanhopigen en overtnoedigen, kiiidere’n- en grijsaards, allen zijn een prooi van de wrede wendingen van het lot.ISBN 90-245-1137-21