Strategische Sportmarketing

Strategische Sportmarketing


Auteur:X

  • Nederlands
  • 520 pagina’s
  • Arko Sports Media BV
  • september 2007
  • Samenvatting

    Strategische sportmarketingHans Westerbeek, Berend Rubingh, David Shilbury & Shayne QuickDe sportwereld is in de afgelopen dertig jaar ingrijpend veranderd. Was het vroeger voor zowel deelnemers als toeschouwers een plaatselijke zaterdagmiddagactiviteit, nu vindt sport elke avond op nationaal en internationaal niveau plaats en kan de sportliefhebber het live of via de media volgen. Sportliefhebbers tonen hun trouw aan de sport steeds vaker door middel van de producten die ze kopen, de literatuur die ze lezen en de programma’s die ze bekijken. Vandaag de dag is sport een uit meerdere facetten bestaande multimediabranche met toenemende aantrekkingskracht op een groeiend aantal belanghebbenden. Wat ooit een duidelijk afgebakende, stabiele activiteit was, is nu een zeer complexe bedrijfstak in beweging. Dit is de omgeving waarbinnen de huidige generatie sportmarketeers zich moet bewegen. Strategische sportmarketing is in eerste aanleg bestemd voor docenten en studenten sportmarketing. De vele voorbeelden en stappenplannen maken het echter tot een dermate praktische handleiding en theoretisch naslagwerk, dat deze uitgave ook voor belanghebbenden buiten het onderwijs van grote betekenis is. De theoretische achtergronden en schema’s worden ondersteund en verhelderd door uitgebreide (inter)nationale sport cases. Doordat de auteurs sportmarketing in een context van algemene strategische besluitvorming hebben geplaatst, is dit boek onmisbaar voor eenieder die zich beroepshalve met sportmarketing bezighoudt. “Eindelijk een Nederlandstalig boek dat de integrale organisatie en planning vanmarketing/communicatie vanuit de sportinhoud invult: een basisboek voor allecollega’s en toekomstige managers in de sport.”Joop Alberda won als volleybalcoach olympisch goud (Atlanta 1996)