Strategische Sportmarketing

Strategische Sportmarketing


Auteur:H. Westerbeek

  • Nederlands
  • 456 pagina’s
  • Arko Sports Media BV
  • december 2003
  • Samenvatting

    Het compacte en originele boek Strategische Spoirtmarketing is in eerste aanleg bestemd voor docenten en studenten sportmarketing. De vele voorbeelden en stappenplannen maken het echter tot een dermate praktische handleiding en theoretisch naslagwerk, dat deze uitgave ook voor belanghebbenden buiten het onderwijs van grote betekenis is. Dit boek, dat voor het eerst in een Nederlandse vertaling verschijnt, biedt een model voor strategische sportmarketing. De theoretische achtergronden en schema’s worden ondersteund en verhelderd door (inter)nationale praktijkvoorbeelden, sportvisies en uitgebreide casestudy’s. Doordat sportmarketing in een context van algemene strategische besluitvorming geplaatst wordt, is dit boek onmisbaar voor een ieder die zich beroepshalve met sportmarketing bezighoudt.