Strategische marketingplanning / druk 4

Strategische marketingplanning / druk 4

  • Nederlands
  • 404 pagina’s
  • Noordhoff Uitgevers B.V.
  • juni 2005
  • Samenvatting

    Bij een nieuw boek Strategische marketingplanning krijg je via zogenaamde Einstein Card toegang tot tentamentraining via de website van het boek.Strategische marketingplanning biedt een blauwdruk voor een ideaal verloop van het strategisch marketingplanningsproces. Systematisch wordt in elk hoofdstuk een stap in het planningsproces uitgelegd, met de bijbehorende analysetechnieken. De theoretische onderbouwing is degelijk. De uitleg verloopt steeds stapsgewijs en is voorzien van aansprekende en actuele voorbeelden. Nieuw bij deze herziene, 4e editie is de ondersteunende site www.alsem.noordhoff.nl. Zowel in het boek als op de site is veel aandacht voor de koppeling tussen theorie en praktijk, in het bijzonder door het aanreiken van voorbeeldtoepassingen, tips & valkuilen en een grote varieteit aan voorbeelden. Ook is er, door de stof heen, meer aandacht voor marketingspecialisaties zoals Business-to-business marketing en Dienstenmarketing en recente ontwikkelingen op het gebied van internet en e-commerce. De site www.alsem.noordhoff.nl biedt on-line ondersteuning, ook bij zelfstudie, door middel van multiple-choicevragen met feedback, leerdoelen, vele, steeds actuele cases met vragen, toepassingsoefeningen voor ‘lastige’ onderwerpen zoals de SWOT-analyse, een voorbeeld strategisch marketingplan, handige links en de figuren uit het boek in PowerPoint. Voor docenten is er via de site apart materiaal beschikbaar, waaronder een PowerPointpresentatie die de stof ondersteunt. Zo is dit boek een waardevol leermiddel en naslagwerk voor studenten die aan het eind van hun studie als proeve van bekwaamheid een marketingplan moeten schrijven. Met een nieuw boek Strategische marketingplanning (voorzien van Einstein Card) kun je nu heel gericht voor een tentamen leren dankzij de handige digitale toetsen met feedback op de bijbehorende website.