Strategisch en operationeel salesmanagement

Strategisch en operationeel salesmanagement


Auteur:Rene van Hoften

  • Nederlands
  • 592 pagina’s
  • Coutinho
  • augustus 2012
  • Samenvatting

    Veel studenten van commercieel-economische opleidingen komen na hun opleiding terecht in een salesfunctie. Dit boek biedt een uitgebreide inleiding in de sales volgens de gefaseerde managementcyclus, zowel op strategisch als op uitvoerend niveau.In deel 1, de analysefase, wordt uitgelegd hoe je kunt vaststellen welke interne sterktes en zwaktes zich op salesterrein voordoen, en welke externe kansen en bedreigingen er bestaan. In deel 2, de beslisfase, komt aan de orde hoe de gegevens van deze analyses kunnen resulteren in een salesoptie. Deel 3, de implementatiefase, behandelt wat je op korte termijn moet doen om de gekozen salesoptie te realiseren. Ten slotte wordt in deel 4, de evaluatiefase, uitgelegd hoe je kunt meten of met de gekozen optie en implementatie de verkoopdoelen zijn bereikt.Aan de hand van de lesopdrachten en casuistiek aan het eind van elk hoofdstuk leert de student een strategisch en operationeel verkoopplan te schrijven. Op de bijbehorende website wordt aanvullend materiaal aangeboden, zoals extra rekenvoorbeelden, casuistiek en een inventarisatieschema waarmee de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in kaart worden gebracht.Strategisch en operationeel salesmanagement is geschikt voor studenten van commercieel-economische opleidingen op hbo-niveau. Rene van Hoften is hoofddocent op het gebied van marketing- en salesmanagement aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en is auteur van diverse boeken op het terrein van verkoop, marketing en reclamepsychologie.