Strategie En Tactiek

Strategie En Tactiek


Auteur:Luc De Vos

  • Nederlands
  • 277 pagina’s
  • Davidsfonds/Leuven
  • november 2006
  • Samenvatting

    Strategie en tactiek geeft u een helder inzicht in de westerse oorlogsgeschiedenis, van de prehistorie tot vandaag. De Vos, expert bij ui8tstek, brengt de huidige terminologie, de principes en de regels van de krijgskunst in kaart; te land, ter zee of in de lucht. U dringt door tot de gedachten van de belangrijkste militaire theoretici uit de Chinese, Romeinse en Europese geschiedenis. U doorgrondt zes cruciale veldslagen uit verschillende historische periodes. De overheersende rol van de media, de subtiele psychologische strategieen en de verwoestende technologische oorlogvoering slaan de brug naar de actualiteit.