Strafrecht

  • Nederlands
  • Kluwer
  • november 2014
  • Samenvatting

    Het strafrecht is meer dan ‘guilty or not guilty’. Dit boek gaat aan de hand van pakkende voorbeelden en handige schema’s in op de basisfacetten van het (materiele) strafrecht. De gang van zaken in het strafrecht wordt begrijpelijk en helder beschreven. Het boek is zowel geschikt voor de bachelor-jurist, juridische medewerkers bij diverse organisaties die met het strafrecht te maken hebben, rechtenstudenten en andere belangstellenden voor het strafrecht.