Strafrecht met mate

Strafrecht met mate


Auteur:N. Jorg

  • Nederlands
  • Kluwer
  • september 2012
  • Samenvatting

    ‘Strafrecht met mate’ vormt een inleiding op het Nederlands strafrecht en strafprocesrecht. Het paart aandacht voor de problematische kanten van het strafrecht aan die voor de dogmatiek, en het bepleit een zodanige toepassing an het strafrecht dat deze zoveel mogelijk met mate geschiedt.