Boekbeschrijvingen

Stoornis en delict

Auteur:W. Kordelaar

  • Nederlands
  • 342 pagina’s
  • Tijdstroom
  • oktober 2008
  • Samenvatting

    Tot dusver is er geen Nederlandse literatuur die een systematisch overzicht biedt van voor het strafrecht relevante aspecten van psychopathologie. De bruikbaarheid van internationale literatuur wordt beperkt door verschillen in wetgeving en jurisprudentie tussen landen en taalgebieden. In die lacune willen redactie en auteurs voorzien met die boek voor psychiaters, psychologen, juristen en anderen die belang stellen in de complexe relatie tussen geestelijke stoornissen en delicten. In Stoornis en delict wordt de relevante psychopathologie van de belangrijke psychiatrische aandoeningen en persoonlijkheidsstoornissen beschreven, gegroepeerd langs hoofdlijnen van de meest gangbare internationale classificaties. Aan de hand van casuistiek gaan de auteurs in op de uiting van specifieke psychopathologie in delicten, en op toerekeningsvatbaarheid, herhalingskans en advisering over straffen en maatregelen.

    Exit mobile version