Stille finale

Auteur:Henk Vaessen

  • Nederlands
  • 320 pagina’s
  • Aspekt
  • november 2006
  • Samenvatting

    Henk Vaessen geeft op treffende wijze de gecompliceerde problematiekweer die vele Joden van na de oorlog kennen. Niet alleen de 1e, de 2e enzelfs de 3e generatieproblematiek, maar ook die van het antisemitisme, hetinterreligieuze huwelijk en die van de zgn. ‘vader-Joden’ zijn onderdeel vandit ontroerende verhaal.Levend Joods Geloof / officieel orgaan van de Liberaal JoodseGemeente Nederland.Het boek bracht een gevoel van herkenning en verbondenheid in mij teweeg.(…) Hierdoor bekroop mij tijdens het lezen een wonderlijk gevoel vanherkenning.Rabbijn Lody B. van de Kamp in Israel Aktueel.De grootvader en oom van mijn man zijn omgebracht in Sobibor en zijngrootmoeder in Auschwitz. Zijn vader is als jongen ontsnapt uit De HollandseSchouwburg (…). Sinds mijn man en ik elkaar kennen leef ik met zijn stilleverdriet en met zijn stille angst. (…) Een latente pijn zonder gezicht. Bij hetlezen van Stille finale was het alsof iemand eindelijk onze gevoelens woordenhad gegeven. Het boek heeft ons erg getroost en ons voorgoed veranderd.Lisa Wade / programmamaker NTR.